Support

SIA “Petra.LV” ir noslēdzis 09.03.2017 līgumu Nr.SKV-L-2017/156 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.